Nutsschool M.M. Boldingh

Het Nutsonderwijs kent een traditie van onafhankelijkheid. De M.M.Boldingh geeft algemeen onderwijs dat niet gebonden is aan een kerkelijke of politieke overtuiging.

Op deze kleine school zitten kinderen uit diverse milieus. Ons team bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen, jong en ouder, allen met veel kennis en voldoende ervaring.
De Boldingh: de echte wereld in het klein.    

Degelijk kindgericht onderwijs.
Brede vorming en talentontwikkeling.
De Vreedzame School als fundament voor een optimaal schoolklimaat. 
Moderne middelen en methodes. Ouders als partner.   

Heeft u belangstelling voor onze school? U kunt zich aanmelden voor één van onze informatieochtenden.

Nieuws

Nieuwsbrief 4
18 jan 2018 - Nieuwsbrief 4 is verzonden. Het filmpje dat in de brief genoemd wordt vindt u op de Foto's en video's pagina.

Nieuwjaarsdiner.
11 jan 2018 - Het kerstdiner kon niet doorgaan, het nieuwjaarsdiner was des te mooier. Robert Mout maakte mooie foto's, waarvoor weer onze dank. U vindt ze op de fotopagina.

Overblijven.
03 jan 2018 - Op de pagina Overblijven staat het schema tot aan de voorjaarsvakantie.