Nutsschool M.M. Boldingh

Het Nutsonderwijs kent een traditie van onafhankelijkheid. De M.M.Boldingh geeft algemeen onderwijs dat niet gebonden is aan een kerkelijke of politieke overtuiging.

Op deze kleine school zitten kinderen uit diverse milieus. Ons team bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen, jong en ouder, allen met veel kennis en voldoende ervaring.
De Boldingh: de echte wereld in het klein.    

Degelijk kindgericht onderwijs.
Brede vorming en talentontwikkeling.
De Vreedzame School als fundament voor een optimaal schoolklimaat. 
Moderne middelen en methodes. Ouders als partner.   

Heeft u belangstelling voor onze school? U kunt zich aanmelden voor één van onze informatieochtenden.

Nieuws

Social Schools
19 jun 2018 - In het nieuwe schooljaar stappen we over op Social Schools. Voor de zomervakantie ontvangt u de inloggegevens per mail. Via deze community ontvangt u in het vervolg informatie en foto’s. EmailWorks komt hiermee te vervallen. Iedere week ontvangt u een overzicht van de activiteiten die zijn geweest en nog gaan komen. Ook is er de mogelijkheid voor een groepsapp en één- op - één gesprekken via deze app. Neemt u alvast een kijkje op de site.

Op 6 juli is het zomerfeest!
15 jun 2018 - Op vrijdag 6 juli is het weer zover: het jaarlijkse zomerfeest van de Boldingh. Van 17.00 tot 20.00 uur kan iedereen zich komen laven aan spelletjes, barbecue, limonade en de loterij. Het thema: ONDERWATER… blub blub!

Vanaf 19 juni staat de Ouderraad regelmatig op het Verhulstplein om spelletjes-, consumptiekaarten en loten te verkopen. Het goede doel van de loterij is dit jaar: het Dushi Huis, een opvangtehuis voor uithuisgeplaatste kinderen.

Ben je bereid iets lekkers te maken en/of mee te nemen, bij de opbouw te helpen of een spelletje te bemannen? Geef je dan op via de intekenlijsten die binnenkort bij de groepen komen te hangen, of via de contactouders.

Alvast veel dank en tot 6 juli!

De Ouderraad


Informatiescherm.
14 jun 2018 - In de hal bij de kleuters hangt een informatiescherm waar iedere dag een Powerpoint wordt afgespeeld. Degenen die daar niet zo vaak komen kunnen die hier bekijken.

Nieuwsbrief juni en groepsverdeling
12 jun 2018 - Nieuwsbrief van juni

Groepsverdeling 2018-2019


Bereikbaarheid school vanuit Kijkduin.
08 jun 2018 - Door de werkzaamheden op route Kijkduin-Houtrust is de school vanaf Kijkduin moeilijker bereikbaar. Kijk hier voor de omleidingsroutes en data. Op de Facebookpagina meer info.