Nutsschool M.M. Boldingh

Het Nutsonderwijs kent een traditie van onafhankelijkheid. De M.M.Boldingh geeft algemeen onderwijs dat niet gebonden is aan een kerkelijke of politieke overtuiging.

Op deze kleine school zitten kinderen uit diverse milieus. Ons team bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen, jong en ouder, allen met veel kennis en voldoende ervaring.
De Boldingh: de echte wereld in het klein. Degelijk kindgericht onderwijs. Brede vorming en talentontwikkeling. De Vreedzame School als fundament voor een optimaal schoolklimaat. 
Moderne middelen en methodes. Ouders als partner. Heeft u belangstelling voor onze school? U kunt zich aanmelden voor één van onze informatieochtenden.

Nieuws

Nieuw overblijfschema.
19 sep 2018 - Het nieuwe overblijfschema tot de herfstvakantie.

Groep 8, overgang PO naar VO
11 sep 2018 - Op de pagina van groep 8 meer informatie.

Kunstlessen bij juf Magdeleen.
31 aug 2018 -
In de herfstvakantie en op vrije dagen is er speciaal voor kinderen die van kunst houden gelegenheid om een les te krijgen van juf Magdeleen. In de voorkamer/atelier aan de Conradkade 165. 
Maandagmiddag t/m vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 17.30 uur. 
Minimaal 2 max 5 kinderen vanaf 6 jaar. Voor meer informatie magdeleen@pietertje.nl

Deze site
01 aug 2018 - Na de zomervakantie stappen we over op een nieuwe site. Die is verbonden met Social Schools. Deze site blijft nog actief tot eind 2018 en zal slechts de hoognodige informatie bevatten.