Muziek

Op de Boldingh krijgen alle leerlingen wekelijks muziekles van meester Laurens Waagmeester. Tijdens de lessen wordt er in verschillende thema's gewerkt waarin steeds een onderdeel van het KVB-model centraal staat. Drie grote pijlers hierbinnen zijn zingen, ritme en creativiteit. Aan de hand van de kerndoelen wordt er inhoud aan de lessen gegeven. De leerlingen blijven bij de muziekles in de eigen klas. 

We hebben dank zij meester Freek ook een schoollied. Klik hier voor de tekst, hier voor de kinderuitvoering en hier voor de uitvoering van meester Freek