Vreedzame School

De Vreedzame School draagt er toe bij dat iedereen op school zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor de dagelijkse gang van zaken. Belangrijk hierbij is dat kinderen, maar natuurlijk ook volwassenen, op een positieve manier met elkaar omgaan en rekening met elkaar houden.
De school wordt als gemeenschap neergezet en de kinderen leren zelf problemen op te lossen en rekening met elkaar te houden. Er wordt gebruik gemaakt van mediatoren, leerlingen uit groep 7 en 8, die daarvoor een speciale training hebben gehad.
Het programma streeft ernaar het school- en klassenklimaat te veranderen door samenwerking en verantwoordelijkheid van leerlingen zelf centraal te stellen.
Klik voor een Presentatie over de Vreedzame School.
Klik op het plaatje om naar de website van de Vreedzame School te gaan.

Klik voor de presentatie van de ouderavond op 12 april 2018.

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 3.

Nieuwsbrief 2.

Nieuwsbrief 1.