Ouders

De school heeft twee officiële organen waarin ouders zich op structurele wijze, op verschillende vlakken en vanuit verschillende invalshoeken bezighouden met de school. Dit zijn de Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR).


Alle groepen hebben contactouders die als intermediair functioneren tussen ouders en leerkracht. Zij ondersteunen de leerkrachten bij bijzondere activiteiten en betrekken zo veel mogelijk ouders bij de groepsactiviteiten. Tijdens de informatieavond worden de contactouders benoemd en vervolgens gepubliceerd in de Boldinghbode en op de website. U kunt de namen van de contactouders vinden op de groepspagina's.

Ouders werken ook mee bij het overblijven