Klachtenprocedure

Op onze school spant het personeel zich in om het onderwijs zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. Het kan daarbij van belang zijn dat u de school op de hoogte stelt als u toch niet helemaal tevreden bent over de school of het schoolklimaat. Een verbeterde kwaliteit kan dan het gevolg zijn.

Voor meer uitzonderlijke situaties hebben wij een klachtenregeling. Met de klachtenregeling willen wij duidelijk zijn in de te volgen procedure indien er sprake is van een klacht.

Wij voeren een laagdrempelig klachtenbeleid. Dat betekent dat een klacht gemakkelijk moet kunnen worden ingediend. In eerste instantie wordt daarom ook de mogelijkheid geboden om een klacht mondeling af te handelen.

 

 

Wanneer u een klacht heeft, volgt u onderstaande procedure:

U gaat met uw klacht naar de betreffende persoon en maakt een afspraak.

Is de klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan maakt u een afspraak met de directeur van de school. Blijft er onvrede over de behandeling van de klacht, dan kunt u, nadat u een afspraak heeft gemaakt, terecht bij de Clusterdirecteur van de Lucasonderwijs Dhr. Krijn van Putten

 

Lost bovenstaande aanpak uw problemen niet voldoende op, dan gaat de officiële klachtenregeling in werking. Het geeft u wettelijk de mogelijkheid om een uitspraak te vragen aan een onafhankelijke commissie. Het is echter niet de eerste stap die u zet, eerder de laatste.

 

Landelijke klachtencommissie

voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs:

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht                                                                                 

Telefoon (030) 280 95 90

Email: info@onderwijsgeschillen 

Website: www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon bemiddelt en/of begeleidt. Hij/zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Vertrouwenspersoon op onze school is Chris Rademakers.

Zij coördineert de activiteiten van de Vreedzame School en implementeert het protocol kindermishandeling.