Overblijven

De kinderen eten onder begeleiding van twee overblijfkrachten gedurende een half uur en spelen een half uur buiten onder begeleiding van de conciërge, leerkrachten en overblijfbegeleider.

Wij vragen voor het gehele schooljaar 125 euro per kind voor het overblijven inclusief fruit.

Ouders die minimaal vijf keer per jaar hun steentje bijdragen aan het begeleiden van deze tussen schoolse opvang betalen 100 euro.

Indien ouders kiezen voor een termijnbetaling moet minimaal de helft voor 1 oktober zijn gestort op banknummer NL09ABNA0240576306 t.n.v. Stichting Lucasonderwijs te Den Haag of contant betaald bij Linda Zonruiter.

Organisatie van het overblijfrooster is in handen van Diane van 't Veen.